نرم افزار L4i Tools 1.0

 نرم افزار L4i Tools 1.0

دارای ابزارهایی مثل
– ارسال متن
– شكلك های كل الفوریه چیز جالب هم اینكه با این برنامه میتوانید متن موضوع اتاق رو بدون داشتن كلاه تغییر بدید!!!!!!اما برای خودتان قابل نمایش هست!
توجه : برای اینکار نباید پنجره یا خصوصی دیگری باز باشد

دانلود نرم افزار